Kontakt

ZSP w Bytyniu, 64-542 Bytyń

061 2918700

sp@bytyn.pl

Prezentacja o szkole

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o szkole

Link do prezentacji

Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na Ucznia

13-10-2017

13 października 2017r. w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, popularnie zwanego Dniem Nauczyciela odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia, której celem było włączenie dzieci rozpoczynających naukę do grona społeczności uczniowskiej. Uczniowie klasy pierwszej wytrwale przygotowywali się do tej uroczystości. Uczyli się tekstów wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas wszystkich prób, chcąc jak najlepiej zaprezentować się podczas uroczystości. Zanim nastąpił ten ważny dla każdego ucznia moment ślubowania, dzieci
z klasy pierwszej zaprezentowały swoje umiejętności podczas  programu artystycznego, który był oklaskiwany gromkimi brawami przez wszystkich zebranych. Po zakończonej części artystycznej przewodnicząca klasy I jako przedstawiciel wszystkich uczniów swojej klasy zwróciła się z prośbą  do dyrektora, nauczycieli, koleżanek i kolegów  o przyjęcie tej grupy dzieci do społeczności uczniowskiej. W niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, obiecali swym zachowaniem i nauką sprawiać radość  rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Dyrektor Szkoły  dokonał ceremonii pasowania dotykając ramienia każdego ucznia symbolicznym ołówkiem. W tym dniu pasowano na ucznia trzynaścioro dzieci. Uczniowie z klasy III życzyli swoim młodszym koleżankom i kolegom wielu sukcesów w nauce oraz zapewnili o chęci pomocy i opiece starszych uczniów  w szkole i poza nią. Z okazji tej uroczystości uczniowie klasy I otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Prezenty sprawiły pierwszoklasistom ogromną radość. Po uroczystości pasowania przedstawiciele uczniów z klasy III, V i VII recytowali wiersze i śpiewali piosenkę z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor Szkoły w tym uroczystym dniu wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom szkoły, dziękując im za  pracę i zaangażowanie w życie szkoły. Pan Sekretarz Gminy Kaźmierz w imieniu   wójta wręczył Nagrodę Wójta  wyróżnionej  nauczycielce oraz złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego z okazji Dnia Edukacji Narodowej podarowali okolicznościowe kartki z życzeniami przygotowane przez uczniów klas IV-VII. Rodzice uczniów klasy pierwszej pamiętali o wyjątkowym  święcie swoich dzieci. Nie zapomnieli również o ważnym dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły  dniu. Wczesnym rankiem w piątek przybyli w licznym gronie i zorganizowali dla wszystkich wspaniałe,  „słodkie przyjęcie”. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nie tylko pierwszaków. Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym nauczycielom i pracownikom gratulujemy, a pozostałym osobom  życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej.

 

                                                                                                                                    Agata Schulz i Monika Borkowska