Kontakt

ZSP w Bytyniu, 64-542 Bytyń

061 2918700

sp@bytyn.pl

Prezentacja o szkole

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o szkole

Link do prezentacji

„Przyjaciele Ziemi” w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu

26-04-2018

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera  w Bytyniu przez blisko miesiąc przygotowywali projekt edukacyjny z okazji Dnia Ziemi pt.: „Jestem przyjacielem Ziemi”, który zakończył się w dniu 25.04 br. uroczystym apelem. W tym dniu dzieci i młodzież zaprezentowała swój dorobek muzyczny, plastyczny, recytatorski oraz wiedzy przyrodniczo- ekologicznej.  W roli konferansjera bardzo dobrze sprawdziła się Oliwia Kaczmarek, a w roli prowadzących konkurs wiedzy oraz rozwiązywania krzyżówki Sandra Palszys, Zuzia Piechowiak, Julita Szombara i Oliwia Nowak. Pierwsze nagrody pani wice-dyrektor Monika Borkowska wręczyła za prace plastyczne: w kategorii plakat - I miejsce zajął Antoni Jaguszewski, II miejsce Antonia Borkowska, a III miejsce Maksymilian Grzęda, natomiast w kategorii praca przestrzenna -  I miejsce zdobył Amadeusz Kiziewicz, II miejsce Angelika Pisarczyk, a III miejsce otrzymała Gabrysia Mocha. Po kilku kwestiach informacyjnych przeplatanych piosenkami i wierszem przyszedł czas na finał konkursu wiedzy - wzięło w nim udział pięcioro uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów na etapie klasowym -  byli to:   Nicole Bekas, Antonia Borkowska, Nikola Renn, Adrian Duszyński i Jakub Piechocki. Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania zamknięte i otwarte w obecności całej społeczności szkolnej.  Gratulujemy dużej wiedzy, szczególnie tym, którzy zajęli miejsca na podium. I miejsce zdobyła Antonia Borkowska, a po dogrywce II miejsce wywalczył Adrian Duszyński przed Jakubem Piechockim - zwycięzców uhonorowała Pani wice-dyrektor nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Pozostając w edukacyjnej atmosferze wszyscy wzięli udział w rozwiązaniu Wielkiej Krzyżówki Ekologicznej- każdy za prawidłową odpowiedź otrzymał nagrodę. Była to dobra forma nauki przez zabawę. W takim ekologicznym nastroju zebrani (na stojąco) wypowiedzieli 10 pkt. dekalog, deklarując formy ochrony środowiska przyrodniczego. Jednym z zadań projektowych było nadanie imienia dębowi, który w tym dniu  został zasadzony przed szkołą w obecności całej społeczności szkolnej. Pani wice-dyrektor Monika Borkowska wręczyła nagrody za konkurs na oryginalną nazwę dębu dla Julity Szombary – za imię „Arkady”  i Amadeuszowi  Kiziewiczowi – za imię „Grzymała”. Podczas uroczystości wszyscy uczniowie mieli okazję zaprezentować się we wcześniej wylosowanej i przygotowanej piosence – dziękujemy za pomoc panu Robertowi Winieckiemu
i wychowawcom klas. Za pięknie zaśpiewane piosenki Pani wice-dyrektor wręczyła przedstawicielom poszczególnych klas dyplomy
i cukierki dla wszystkich uczniów. Sympatycznym zwieńczeniem obchodów było zasadzenie dębu przed szkołą. Dziękujemy za pomoc jury: pani Oldze Kaczmarek i pani Iwonie Rój. Projekt przygotowali i przeprowadzili: pani Anna Kubiak i pan Bartosz Trochimowicz.

                                                                                                                                              Anna Kubiak