Kontakt

ZSP w Bytyniu, 64-542 Bytyń

061 2918700

sp@bytyn.pl

Prezentacja o szkole

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o szkole

Link do prezentacji

Uwaga! Zapraszamy na Rajd wokół Bytynia

14-10-2017

XV WIELKOPOLSKI RAJD

„WIELCY  WIELKOPOLANIE -

Andrzej Niegolewski”

Bytyń 22.10.2017 r.

(niedziela)

Rajd dofinansowany przez: POZnań, SWARZĘDZ dobrze trafileś

XV Wielkopolski Rajd „ Wielcy  Wielkopolanie
– Andrzej Niegolewski”

Bytyń 22 październik 2017 rok (niedziela)

REGULAMIN

Organizator Rajdu:

Oddział Środowiskowy  PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka.

Koło Osiedlowe PTTK „Łaziki” Swarzędz zrzeszone w powyższym Oddziale.

Instytucje wspierające i współpracujące:

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu

Miasto Poznań

Gmina Swarzędz

Terenowe Koło PTTK im. Czesława Ptaka w Poznaniu

Koło PTTK „Pędziwiatry” w Dopiewie.

Klub Turystyczno-Ekologiczny „Chemik” przy Technikum nr 19 w Poznaniu

Komandor Rajdu:

HenrykPELIŃSKI

Kierownictwo Rajdu:

Zastępcy Komandora          -  Anna Bręczewska oraz Janusz Przybył

Sekretariat                  -  Maria Pelińska

Skarbnik                                 -  HannaDominiak

Kwatermistrz                          -  Paweł Kubiak; Romuald Szukała

                                  

Trasy Rajdu:

Trasa I –-autokarowo - piesza „Śladami Andrzeja Niegolewskiego”.

Start: autokarem godz. 7.15 Kostrzyn (przystanek autobusowy w kierunku Poznania k. Biblioteki) godz. 7.30 Swarzędz (pętla autobusowa Os. Kościuszkowców)- następnie godz. 8.00 Poznań (sprzed Zespołu Szkół Salezjańskich  Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29); - następnie godz. 8.30Poznań (parking za Kościołem Św. J. Jerozolimskiego za Murami na Komandorii) - przejazd do Bytynia – następnie start pieszo sprzed budynku Szkoły Podstawowej w Bytyniu po przyjeździe autokarów ok. 10.00 (wędrówka pieszo wokół Bytynia – rezerwaty przyrody).    Około 5 km. Kierownik  trasy: Anna Bręczewska ; Krzysztof Bręczewski. Telefon kontaktowy: 604-219-246.  

Trasa II, autokarowo-piesza: start godz. 8.30Poznań (parking za Kościołem Św. J. Jerozolimskiego za Murami na Komandorii) - godz. 9.10 Dąbrowa (Szkoła Podstawowa  ul. Szkolna 41) - przejazddo Bytynia -dalej pieszo wspólnie z trasą nr I. Kierownictwo trasy wspólne z trasą nr I

Trasa III – rowerowa „Samodzielna”.

Bez kierownika trasy – każdy opracowuje sam.  Uczestnicy tej trasy muszą dotrzeć na metę najpóźniej do godz. 12.00           

Trasa IV – „Dowolna” – dowolna (każdy według własnego opracowania) -  samochodami, pieszo. Uczestnicy tej trasy muszą dotrzeć na metę najpóźniej do godz. 12.00.

Meta Rajdu:

Meta Rajdu ulokowana będzie na terenie Szkoły Podstawowej w Bytyniu ul. Szkolna 55. Powiat Szamotulski.

Meta czynna w godz. od 11:00 do 14:00.

Zgłoszenia udziału:

Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą:                                                   

 - pocztą elektronicznąhaniakrawcowa@wp.pl  do dnia 18 października (środa), do godz. 17:00.

Zgłaszający określa dokładnie numer trasy którą będzie wędrował.

Odpłatność i świadczenia:

Odpłatność wynosi  10 zł od osoby na trasach autokarowo-pieszych oraz7zł od osoby na pozostałych trasach. Opiekun grupy – udział bezpłatny. Wpisowe można wpłacić na mecie rajdu lub u kierownika trasy.

W ramach opłaty  wszyscy uczestnicy otrzymują:

  • znaczek rajdowy,
  • ciepły posiłek na mecie,
  • punkty na OTP i KOT,
  • -nagrody w konkursie wiedzy o Andrzeju Niegolewskim,
  • puchary dla najliczniejszych drużyn  

W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie zrealizowania świadczeń w pełnym wymiarze.

Ubezpieczenie:

Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie oprócz osób które mają opłaconą składkę PTTK za 2017 rok; każdy uczestnik odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone na trasie lub na mecie.

Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Kierownictwa Rajdu