Kontakt

ZSP w Bytyniu, 64-542 Bytyń

061 2918700

sp@bytyn.pl

Prezentacja o szkole

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o szkole

Link do prezentacji

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

29-02-2016

W dniach 24- 26 lutego przeżywaliśmy Szkolne Rekolekcje Wielkopolskie pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie” W rekolekcyjnych przemyśleniach towarzyszył nam ks. Zbigniew Szlachetka, proboszcz z Objezierza. Głównym tematem był sakrament chrztu i 1050 rocznica  chrztu Polski. Każdego dnia czekały na nas ciekawe zajęcia.

Dzień pierwszy minął nam po hasłem „Jesteśmy dziećmi Bożymi”. Podczas konferencji w kościele dowiedzieliśmy się o historii miłości Mieszka i Dobrawy oraz prezentach, które Bóg ofiarował nam w sakramencie chrztu. W szkole uczniowie klas 1-3 wykonywali kolaż nt. swojego chrztu, klasa 4 wykonywała makiety Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, czyli miejsca początków państwowości polskiej. Klasa 5 robiła plakat o sakramencie chrztu a 6 prezentacje multimedialne o chrzcie Mieszka I. Gościliśmy również p. Jacka Jarosza, wolontariusza Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, który opowiedział nam o swoich doświadczeniach ratownika medycznego podczas pobytu na Madagaskarze.

Dzień drugi przebiegał pod hasłem „Bóg mi przebacza”. Ksiądz w obrazowy sposób, używając licznych rekwizytów przypomniał nam o wielkiej miłości Boga do człowieka, który udziela każdemu swojego przebaczenia, jeśli tylko przyznajemy się do popełnianego zła. W szkole klasy 1-3 oglądały film o dziesięciu przykazaniach a starsi kontynuowali prace z dnia pierwszego. Tym razem gościliśmy młodzież z Akademickiego Koła Misjologicznego, działającego przy Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Misjonarze opowiedzieli nam o swojej pracy misyjnej w Ziemi Świętej i w Kazachstanie.

Dzień trzeci upłynął nam pod hasłem „Jestem Chrześcijaninem” W kościele zgromadziliśmy się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej, następnie podczas konferencji dowiedzieliśmy się, że prawdziwy chrześcijanin to człowiek modlitwy, Eucharystii i dobrych czynów. Msza św., w której uczestniczyliśmy była zwieńczeniem świętego czasu rekolekcji. W szkole spotkaliśmy się ze siostrami Służebniczkami Wielkopolskimi z Lubonia. Siostry w radosny sposób przybliżyły nam postać błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, syna wielkopolskiej ziemi.

Dziękujemy ks. Proboszczowi Piotrowi Budaszowi, ks. Zbigniewowi Szlachetce, naszym gościom, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w realizację naszych szkolnych rekolekcji.