Kontakt

Szkoła Podstawowowa im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu 64-542 Bytyń

061 2918700

sp@bytyn.pl

Aktualności

Nowy ekslibris Biblioteki Szkolnej

W konkursie pt. Ekslibris biblioteki szkolnej, zwyciężyła praca Nicole Cieczka

Czytaj więcej

Literackie Czwartki

27-10-2016

W każdy czwartek o godzinie 10.05 uczniowie mogą spędzić przerwę międzylekcyjną w Bibliotece, słuchając czytanej przez nauczyciela książki. Jest to działanie realizowane z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, a jego głównym celem jest popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów.