Kontakt

ZSP w Bytyniu, 64-542 Bytyń

061 2918700

sp@bytyn.pl

Prezentacja o szkole

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o szkole

Link do prezentacji

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

3 września 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. 

oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie zimowe

 

14 – 27 stycznia 2019 r.

województwa:

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. 

oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

 

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

 

 

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. 

oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

 

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Rodzaj wydarzenia

Termin

Osoba odpowiedzialna

Osoby zobowiązane do pomocy – rodzaj pomocy

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

IX

Dyrektor

SU

2

Dzień ziemniaka

23. IX

K. Wróblewska, M. Bielecka

 

3

Noc naukowców

IX

  1. Kubiak

 

4

Dzień Przedszkolaka

IX

Wychowawcy OP

 

5

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

IX

G. Socha

 

6

Światowy dzień zwierząt

3. X

B. Malinowska

SU Koło przyrodnicze

7

Dzień Edukacji Narodowej/pasowanie

12 X

H. Grzelak

SU

8

III Zjazd Absolwentów

13 X

Anna Skrodzka

Zespół ds. absolwentów

9

Narodowe Święto Niepodległości

9 XI

Olga Kaczmarek

Zespół do 100-lecia niepodległości

10

Pasowanie na przedszkolaka

XI

K. Wróblewska

 

11

Balik jesienny OP i I-III

XI

Nauczyciele OP

 

12

Noc odkrywców

XI

  1. Kubiak

 

13

Dzień Wolontariusza

XII

M. Duda

 

14

Spotkanie przedświąteczne dla pracowników i gości

14 XII

Dyrektor

nauczyciele

15

Wigilia dla uczniów, przedstawienie

21XII

Wychowawcy, dyrektor

 

16

Wigilia w OP

20 XII

Hanna Grzelak, Katarzyna Wróblewska

 

17

Dzień Babci i Dziadka w OP

I

Nauczyciele OP

 

18

Balik Karnawałowy OP i I-III

II

Nauczyciele OP

 

19

Dzień Wiosny

III

Wychowawcy, SU

 

18

Egzaminy kl. VIII

15-17 IV

dyrektor

 

20

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

24-26 IV

Mirosław Klak, Bartosz Trochimowicz

 

21

Zajączek wielkanocny, śniadanie wielkanocne

24 IV

Wychowawcy

 

22

Dzień autyzmu

IV

P. Pawłowska

 

23

VFestyn Szkolny

8 VI

Zespół ds. organizacji festynu

Wszyscy nauczyciele

24

III Przedszkoliada

12 VI

M. Bielecka

 

25

Święto Patrona

18 VI

dyrektor

Wszyscy nauczyciele

26

Dzień sportu

17 VI

SU, Łukasz Dorocinkowski

Wszyscy nauczyciele

27

Zakończenie szkoły klas VIII

VI

Iwona Ludwiczak

Rodzice

28

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

21 VI

SU

 

 

 

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW PLANOWANYCH

Lp.

Rodzaj Konkursu

Termin

Osoba odpowiedzialna

1

Konkurs Przyrodniczy „Eksperyment”

 

B. Malinowska

2

Konkurs EUREKA

 

  1. Kubiak

3

ODN Konkurs Historyczny Powstanie Wielkopolskie

XII

Olga Kaczmarek

4

Przegląd pieśni patriotycznej”

 

R. Winiecki

5

V Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

I

  1. Trochimowicz, A. Zawadzka-Til

6

III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „ Łamańce językowe dla klas I-III i IV-VI

III

Monika Borkowska, Agata Schulz

7

IV Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy

XII/I

Bartosz Trochimowicz, R. Winiecki

8

Konkurs „Salamandra” PTOP

I

B.Malinowska

9

Konkursy na zaproszenie SP w Buku

Cały rok

Zainteresowanie nauczyciele

10

Szkolny konkurs geograficzny

Cały rok

  1. Kubiak