Kontakt

ZSP w Bytyniu, 64-542 Bytyń

061 2918700

sp@bytyn.pl

Prezentacja o szkole

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o szkole

Link do prezentacji

Konkurs językowy dla klas II-VI: „English proverbs”

20-09-2016

Zasady:
 należy wybrać z podanej listy przysłowie, napisać je wyłącznie w języku angielskim na kartce formatu A4, zilustrować  oraz nauczyć   się na pamięć. Należy znać polski odpowiednik wybranego przysłowia. Pracę można wykonać dowolną techniką. Pracę podpisujemy na odwrocie ( imię, nazwisko, klasa). Prace oddajemy nauczycielowi na lekcjach języka angielskiego do dnia 04.10.2016r.
Cele:
 popularyzacja języka angielskiego, poszerzenie wiedzy na temat przysłów, motywowanie do doskonalenia umiejętności językowych i artystycznych.
Nagrody:
 przewidziano trzy nagrody rzeczowe dla laureatów klas II – III i trzy nagrody rzeczowe dla laureatów klas IV-VI.

 

 

English proverbs - contest

1. One swallow doesn`t make a summer.  Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

2. One apple a day takes a doctor away. Zjedz jedno jabłko dziennie, a nie będziesz chorował.

3. It`s the calm before the storm.  Cisza przed burzą.

4. Make hay while the sun shine. Kuj żelazo póki gorące.

5. It never rains but pours. Nieszczęścia chodzą parami.

6. Too many cooks spoil the broth. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.

7. Half a loaf is better than no bread. Lepszy rydz niż nic.

8. You can`t make an omelette without breaking eggs. Gdzie dra rąbią, tam wióry lecą.

9. When the cat is away, the mice can play. Myszy tańcują, kiedy kota nie czują.

10. Every dog has his day. Na wszystko przyjdzie pora.

11. Two dogs strive for a bone and a third runs away with it. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

12. All cats are grey in the dark. W nocy wszystkie koty są czarne.

13. Velvet paws hide sharp claws. Cicha woda brzegi rwie.

14. No pains, no gains. Bez pracy nie ma kołaczy.

15. To jump out of the frying pan into the fire.  Wpaść z deszczu pod rynnę.

16. A friend in need is a friend indeed. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

17 .A hungry man is an angry man. Polak głodny to zły.